Popis produktu

Ceresit CT 49 Silix XD® Nano Silicone Reno

Nanosilikonový nátěr

Nanosilikonový, vysoce hydrofóbní a paropropustný ochranný nátěr pro fasády objektů a betonové konstrukce s vynikajíci odolností proti povětrnostním vlivům

Vlastnosti

 • velmi nízká nasákavost
 • vysoce paropropustný
 • samočistící efekt
 • dlouhá životnost díky receptuře Silix XD®
 • přemosťuje trhliny
 • vysoká elasticita
 • vysoce odolný proti UV záření a povětrnostním vlivůmE tixotropní
 • vhodný pro renovaci fasád
 • receptura BioProtect – vysoce odolný proti plísním, řasám,houbám atp.
 • dostupný v celé paletě barev Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použití

Nanosilikonový nátěr Ceresit CT 49 Silix XD® obsahuje vybranésilikonové a polysiloxanové pryskyřice doplněné speciálními plnivya pigmenty. Díky velmi vysoké hydrofobitě povrchu dosažené díkyPTFE aditivům vytváří tzv. perličkový efekt, a tím výrazně omezujepronikání vody do struktury nátěru. Přesto je nátěr vysoceparopropustný. CT 49 Silix XD® prodlužuje životnost fasády a zajištujejejí dlouhodobě estetický vzhled. Nátěr poskytuje ochranu povrchupřed agresivními povětrnostními vlivy a biologickou kontaminací. Jeurčen pro použití v interiéru i exteriéru, především tam, kde jevyžadována dlouhá životnost a odolnost proti znečištění. Nátěr lzeaplikovat na všechny minerální podklady (beton, cementové, vápennocementovéa vápenné omítky), podklady ze sádry apod. Lze ho použítna minerální omítky Ceresit CT 34 a CT 137, akrylátové omítky CT 60,CT 63 a CT 64, silikátové omítky CT 72 a CT 73, silikonové omítkyCT 74 a CT 75, silikon-silikátové omítky CT 174 a CT 175i elastomerovou omítku CT 79 na tradičních podkladech a v systémechzateplení ETICS s použitím izolačních desek z polystyrénu nebominerální vlny. Použití CT 49 Silix XD® je obzvláště vhodnéna historických objektech, na sanačních a paropropustných omítkách.Díky schopnosti přemostění trhlin je možné nátěr použít i při renovacíchstarších povrchových úprav i starších zateplovacích systemů CeresitCeretherm. CT 49 Silix XD® díky tixotropním vlastnostem při nanášeníhrubší vrstvy nekape a nestéká. Fasády ošetřené nátěrem, je možnéčistit pomocí tlakové vody s odpovídajícím tlakem. Zahřívání fasádyvyvolává vznik nežádoucích napětí, proto by tmavé odstíny měly býtpoužité jen na menších plochách, např. architektonických detailech.Nanosilikonový nátěr Ceresit CT 49 Silix XD® díky formuli BioProtects pozvolným uvolňováním, odolává delší dobu proti biologickémunapadnutí houbami, plísněmi a řasami.

 

Technické informace

Báze:

vybrané modifikované silikonové a akrylátové
pryskyřice s obsahem plniv a pigmentu
Hustota:

cca 1,5 kg/dm3

Teplota zpracování: od +5 °C do +25 °C
Odolnost proti dešti: cca 3 hod.
Orientační spotřeba: cca 0,3 l/m2 v závislosti na rovnosti
a nasákavosti podkladu (ve 2 vrstvách)
Odolnost vůči oděru vrstvy: > 20 000 cyklů
Kapilární absorpce vody dle EN 1062-1: W3, w ≤ 0,1 [kg/m2h0,5]
Koeficient propustnosti       pro vodní páru dle EN 1062-1: V1, Sd < 0,14 m
Lesk dle EN 1062-1: G3 - matný
Zrnitost dle EN 1062-1: < 100 ųm, kat. S1
Tloušťka filmu dle EN 1062-1: 100-200 ųm, kat. E3
Stupeň puchýřkování dle EN 1032-1: bez výskytu
Výskyt trhlin dle EN 1062-1: kat. 2, bez výskytu
Stupeň odlupování dle EN 1062-1: kat. 0, bez výskytu
Stupeň odlupování dle EN 1062-1: cc 8,5

Balení

15 l plastová nádoba.

Dokumenty ke stažení

Použití

Příprava podkladu

Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené oddělujícíchsubstancí, jako např. tuky, živice, prach. Podkladem mohou být:

 • beton (stáří min. 28 dní),
 • tradiční cementové, vápenno-cementové a vápenné omítky (stáří min.14 dní),
 • tenkovrstvé minerální a minerálně polymerové omítky (stáří min. 5 dní),
 • tenkovrstvé silikátové omítky (stáří min. 5 dní),
 • tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítky (stáří min. 3 dny),
 • sádrové podklady (jen vnitřní použití) o vlhkosti nižší než 1 %,penetrované základním nátěrem Ceresit CT17 PROFI,
 • sádrokartonové, sádrovláknité desky (jen vnitřní použití), upevněnédle doporučení výrobců desek, penetrované základním nátěremCeresit CT17 PROFI,
 • pevné nátěrové hmoty s dobrou přídržnosti k podkladu.

Nerovnosti vyplňte opravnou opravnou maltou Ceresit. Znečištění a vrstvys nízkou pevností, jako také staré nátěry, malířské nátěry z elastických avápenných barev úplně odstraňte. Doporučujeme zkontrolovat tloušťkuexistujících minerálních vrstev. Před aplikaci doporučujeme podklad umýttlakovou vodou s čistícím přípravkem Ceresit CT 98, případně biologickykontaminované plochy (plísně, řasy) ošetřit přípravkem Ceresit CT 99.Po umytí vodou musí být podklad řádně vysušený.

Zpracování

Před aplikací obsah nádoby důkladně promíchejte míchadlem s vhodnýmmíchacím nástavcem po dobu alespoň 2 minut. CT 49 Silix XD® lze nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnénanášení nátěru. Nátěr obvykle stačí nanášet ve dvou vrstvách. Mezinanášením dalších vrstev je zapotřebí dodržet alespoň 12 až 24 hodinovétechnologické přestávky. V případě potřeby lze nátěr rozředit max. 5 %vody a pečlivě rozmíchat. Pracujte na jedné ploše bez přestávek,používejte barvu se stejným číslem výrobní šarže, které je uvedenona každém obalu, anebo promíchejte barvy z nádob s různými číslyšarží. Možno nanášet strojově, čerpadlem. Doporučený typ: Wagnerřada pístových čerpadel ProSpray PS nebo řada membránovýchčerpadel SuperFinish SF. Pečlivě zabezpečte (např. folií) plochy, kterénejsou určeny pro natírání, jako okna nebo dveře. Zakryjte keře a jinérostliny. Potřísněná místa okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Použité nástroje umyjte vodou ihned po dokončení práce.