Popis produktu

Ceresit CT 44 Acrylic Elastic special

Akrylátový nátěr pro ošetření fasád, betonových konstrukcí a interiérů

Vlastnosti

 • zpomaluje proces karbonizace betonu
 • přemosťuje trhliny
 • nízká nasákavost a vysoká pružnost
 • odolný proti působení alkalické reakce
 • odolný proti působení povětrnostních vlivů
 • BioProtect - odolný vůči plísním, řasám, houbám
 • dostupný v celé paletě barev Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použití

Nátěr Ceresit CT 44 je vhodný vhodný jako ochranný nátěr pro použitína tradičních fasádách a betonových konstrukcí v interiéru i exteriéru.Lze jej aplikovat na všechny minerální podklady (beton, cementové,vápenocementové a vápenné omítky). Nátěr je možno aplikovatna minerální omítky Ceresit CT 34 a CT 137 a akrylátové omítky CeresitCT 60, CT 63, CT 64, jež jsou provedeny na tradičních podkladechnebo tvoří součást kontaktních systémů zateplení budov Ceresit Ceretherm(ETICS). Nátěr je součástí systému pro sanaci a ochranu betonu CeresitPCC. Struktura vrstvy zajišťuje velkou těsnost na difúzi CO2, což značnězpomaluje postup karbonizace betonu. Fasády opatřené nátěremCT 44 je možné čistit pomocí tlakové vody s odpovídajícím tlakem.Zahřívání fasády vyvolává vznik nežádoucích napětí, proto by tmavéodstíny měly být použity pouze na menších plochách, např.architektonických detailech. Akrylátový nátěr Ceresit CT 44 díky formuliBioProtect s pozvólným uvolňováním, odolává delší dobu protibiologickému napadnutí houbami, plísněmi a řasami.
 

Technické informace

Báze:

disperze akrylátových živic s minerálními
plnivy pigmenty

Hustota

cca 1,4 kg/dm3

Teplota zpracování:

od +5 °C do +25 °C

Odolnost proti dešti:

cca po 12 hod.

Orientační spotřeba:

0,3 l/m2 (2 vrstvy nátěru),
v závislosti na rovnosti a savosti podkladu

Odolnost vůči otěru vrstvy:

> 20 000 cyklů

Kapilární absorpce vody dle EN 1062-1:

W3, w ≤ 0,1 [kg/m2h0,5]

Koeficient propustnosti pro vodní páru dle EN 1062-1:

V2, 0,14 m ≤ Sd < 1,4 m

Propustnost pro CO2 dle EN 1062-1: kat. C1, Sd >50 m

Lesk dle EN 1062-1:

G3 - matný

Zrnitost dle EN 1062-1:

< 100 ųm, kat. S1

Tloušťka filmu dle EN 1062-1:

50-100 ųm, kat. E2

Stupeň puchýřkování dle EN 1032-1:

bez výskytu

Výskyt trhlin dle EN 1062-1:

kat. 0, bez výskytu

Stupeň odlupování dle EN 1062-1:

kat. 0, bez výskytu

pH

cca 8,5

 

Balení

15 l plastová nádoba

Dokumenty ke stažení

Použití

Příprava podkladu

Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené oddělujícíchsubstancí, jako např. tuky, živice, prach.

Podkladem mohou být:

 • tradičné cementové, vápenno-cementové a vápenné omítky (starší než 14 dní),
 • tenkovrstvé minerální a minerálně-polymerové omítky (starší než 7 dní),
 • tenkovrstvé akrylátové omítky (starší než 3 dní),
 • sádrové podklady (jen vnitřní použití) o vlhkosti nižší než 1 %,
 • penetrované základním nátěrem Ceresit CT 17 PROFI,
 • sádrokartonové, dřevovláknité desky (jen vnitřní použití), upevněné dle doporučení výrobců desek, penetrované základním nátěrem Ceresit CT 17 PROFI
 • soudržné vrstvy malířských nátěrů s dobrou přídržností k podkladu (nutno ověřit zkouškou).

Nerovnosti vyplňte opravnou maltou. Znečištěni a vrstvy s nizkoupevnosti, jako take stare natěry, maliřske natěry z elastickych a vapennychbarev uplně odstraňte. Doporučujeme zkontrolovat tloušťku existujicichmineralnich vrstev. Před aplikaci doporučujeme podklad umyt tlakovouvodou s čisticimi připravkem Ceresit CT 98, připadně biologickykontaminovane plochy (plisně, řasy) ošetřit připravkem Ceresit CT 99.Po umyti vodou musi byt podklad řadně vysušeny.

Zpracování

Před aplikaci obsah nadoby důkladně promichejte michadlem s vhodnymmichacim nastavcem po dobu minimalně 2 minut. CT 44 lze nanášetpomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrné nanášenínátěru. Nátěr obvykle stačí nanášet ve dvou vrstvách. Mezi nanášenímdalších vrstev je zapotřebí dodržet alespoň 4 až 6 hodinovétechnologické přestávky. V případě potřeby lze nátěr rozředit max.10 % vody a pečlivě rozmíchat. Pracujte na jedné ploše bez přestávek,používejte barvu se stejným číslem výrobní šarže, které je uvedenona každém obalu, anebo smíchejte barvy z nádob s různými čísly šarží.Pečlivě zabezpečte (např. folií) plochy, které nejsou určeny pro natírání,jako okna nebo dveře. Zakryjte keře, jiné rostliny atd. Potřísněná místaokamžitě omyjte velkým množství vody.