Popis produktu

Ceresit TS 66 MEGA ZIMNÍ

Jednosložková polyuretanová pěna s vysokou výtěžností

Vlastnosti

  • vynikající přilnavost k většině typů materiálů
  • vysoké tepelné a akustické izolační vlastnosti
  • vysoká výtěžnost vytvrzené pěny
  • velmi dobré schopnosti vyplňovat prostory
  • velmi přesné dávkování
  • minimální odpad v důsledku přesného dávkování
  • odolnost proti stárnutí

Oblasti použití

Ceresit TS 66 je polyuretanová nízkoexpanzní jednosložková montážní a vyplňovací pěna s vysokou výtěžností, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů s výjimkou silikonu, polyetylenu a teflonu. Používá se k upevňování dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování mezer a dutin okolo potrubí, izolaci, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích apod.

Technické informace

Teplota pro zpracování:

od -10 °C do +25 °C

Doba vytvrzování:

maximálně 24 hodin

Nárůst objemu:

méně než 80 %

Výtěžnost pěny do volného prostoru:

cca 60 l

Doba pro zavadnutí (nelepivost povrchu):

5 - 12 min (cca 20 °C/ vlhkost vzduchu > 30 %)

Balení

850ml dóza

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

• Ujistěte se, že podklady jsou stabilní, čisté a bez přítomnosti látek zabraňujících přilnavosti.
• Minerální porézní podklady (zdivo, beton, vápenec) navlhčete postřikem vody, aby se zlepšila přilnavost.
• Sousední plochy zakryjte folií.
• Aplikační plochy musí být čisté a zbavené prachu. Mohou být vlhké, ale ne pokryté ledem.

Příprava nádoby

• Teplota aplikace (prostředí) tohoto produktu je -10 °C až +25 °C.
• Doporučená teplota nádoby je +5 °C až +25 °C.
• Nádobu skladujte nejlépe po dobu 12 hodin při pokojové teplotě.
• Odstraňte z nádoby plastový uzávěr a pevně na ni našroubujte pistoli.
• Před použitím nádobu silně protřepejte (15–20krát).

Zpracování

• Při práci s nádobou ji vždy držte vzhůru nohama (ventilem dolů).
• Rychlost vytékání pěny se reguluje stisknutím spouště pistole. Jelikož se pěna rozpíná až po vytvrzení, je nutné ji ponechat volný prostor pro expanzi.
• Pěnu dávkujte šetrně, abyste předešli jejímu nadměrnému vylití. Během aplikace nádobu pravidelně protřepávejte.
• Navlhčením povrchů a pěny se dosáhne lepší přilnavost a buněčná struktura vytvrzené pěny.
• Pokud se práce s pěnou přeruší na více než 5 až 10 minut, je nutné ventil očistit čističem PU pěn (např. Ceresit TS 100).
• Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

Doporučení

Šířka spoje je omezena vzhledem k okolní teplotě a úrovni vlhkosti. Abyste v suchých podmínkách (během zimy, v místnostech s ústředním topením atd.) dosáhli nejlepší struktury a vlastností pěny, doporučujeme vyplnit mezery a spáry několika vrstvami aplikací malých pramínků pěny (tloušťka 3–4 cm), které je vhodné před každou vrstvou navlhčit.