Popis produktu

Ceresit CM 12 PLUS PREMIUM PRO

Zlepšené lepidlo na lepení obkladů a dlažby 

Vlastnosti

  • vhodná pro balkóny a lodžie
  • voděodolné a mrazuvzdorné
  • pro interiér i exteriér
  • pro podlahová vytápění
Poměr míchání: 7,0 - 7,5 l na 25 kg
Doba zpracování: do 2 hod.
Přídržnost
(dle normy ČSN EN 12004):
≥ 1 MPa
Skluz (dle normy ČSN EN 12004): ≤ 0,5 mm
Otevřená doba
(dle normy ČSN EN 12004):
přídržnost ≥ 0,5 MPa po dobu min. 20 min
Spárování: po 24 hod.
Orientační spotřeba (závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů a dlažby):
Velikost obkladů Hloubka zubů stěrky Spotřeba CM 12 PLUS [kg/m²]
do 10 cm 4 mm 1,4
do 15 cm 6 mm 2,0
do 25 cm 8 mm 2,6
do 30 cm 10 mm 3,1
více než 30 cm 12 mm 3,6

Balení:

25 kg

Oblasti použití

Pro lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru). Podkladem mohou být: beton, cementové potěry, cementové i vápenocementové omítky, v interiéru dále: sádrovláknité desky a sádrokartón, anhydrit, sádrové podklady, pórobeton, dřevotřísky, OSB desky, stávající obklady a dlažba, utěsňující hmoty Ceresit CL 50, CL 51 a CR 166, pro oblasti zatížené působením vlhkosti a na podlahová vytápění. Je vhodná k lepení nenasákavé (gresové) dlažby na balkónech a lodžiích. Použití v interiéru i exteriéru.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Lepidlo CM 11 PLUS přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Nedostatečné nosné nátěry musí být odstraněny. Sádrové/anhydritové nebo lakované nátěry (bez křídování, s dobrou přilnavostí) musí být mechanicky zdrsněny a zbaveny prachu. Před nanesením lepidla CM 11 PLUS na obklady zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu! Savé podklady by měly být ošetřeny podkladovým nátěrem Ceresit. Více viz technický list!

 

Míchání

Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu jej smíchejte elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 5 minut počkat (doba vyzrání) a poté směs znovu promíchat. V případě potřeby opatrně přidejte vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Zpracování

Lepidlo by mělo být používáno se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Při použití v interiéru musí být pokrytí zadní plochy obkladu lepidlem (kontaktní plocha) dosahovat alespoň 65 %. Při venkovním použití je vyžadováno minimální pokrytí 90 % (měla by být použita kombinovaná metoda pokládky, tj. dodatečně aplikujte tenkou vrstvu lepidla i na zadní stranu obkladu). Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou; vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. CM 11 PLUS používejte pouze za sucha a při teplotách +5 °C až +30 °C.