Popis produktu

Ceresit CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

Tenkovrstvé lepidlo pro lepení obkladů a dlažby s nízkou savostí (gresových) na stabilních podkladech

Vlastnosti

 • na gresové a keramické obklady a dlažby
 • na obklady a dlažbu s délkou jedné strany 60 cm a celkovou plochou do 0,25 m2
 • extra snížený skluz
 • spárování na stěnách možné už po 8 hodinách (gresové obklady)
 • nízkoemisní lepidlo s certifikací EC1 PLUS®

Oblasti použití

Ceresit CM 11 PLUS je nízkoemisní lepidlo třídy C1T s certifikací EC1 PLUS® určené:

 • na lepení gresových a keramických (glazované i terrazzo) obkladů a dlažeb a na lepení přírodního kamene (stálobarevný),
 • na obklady a dlažbu s délkou jedné strany 60 cm a celkovou plochou do 0,25 m2,
 • pro interiér i exteriér,
 • na vodorovné i svislé plochy,
 • na cementové a vápenno-cementové omítky, cementové potěry a omítky, beton,
 • v interiéru na anhydrit a poklady ze sádry,
 • na použití na hydroizolaci Ceresit CL 51 (lepení je možné po 2 dnech po aplikaci) a těsnicí maltu Ceresit CR 65 (obklady mohou být položeny nejdéle 4 dny po aplikaci).

Použití lepidla Ceresit CM 11 PLUS se doporučuje:

 • ve vlhkých oblastech (např. koupelny, kuchyně, záchody),
 • v užitkových místnostech (např. sklepy, sklady, sušárny),
 • na schodištích, chodbách, v obývacích místnostech,
 • na lepení soklů na fasádu.

BALENÍ

25kg papírový pytel

Báze: směs cementu s minerálními plnivy a modifikátory
Poměr míchaní: 5,75 - 6,25 l na 25 kg
Objemová hmotnost: cca 1,45 kg/dm3
Počáteční doba zrání: cca 2 min.
Doba zpracování: do 2 hod.
Otevřena doba: cca 20 min.
Doba korekce: 15 min.
Skluz: ≤ 0,5 mm (dle normy ČSN EN 12004)
Aplikační teplota: od +5 °C do +25 °C
Tepelná odolnost: od -30 °C do +70 °C
Přídržnost: ≥ 0,5 N/mm2 (dle normy ČSN EN 12004)
Spárování na stěnách:
- v případě gresových dlažeb:
- v případě porézních dlažeb:

po 8 hodinách
po 16 hodinách
Pochozí po: 16 hod.
Orientační spotřeba (závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů a dlažby):
Velikost obkladů zubů stěrky Hloubka [kg/m²] Spotřeba CM 11 PLUS
do 10 cm 4 mm 2,0
do 15 cm 6 mm 2,7
do 25 cm 8 mm 3,4
do 30 cm 10 mm 4,2
> 30 cm 12 mm 4,8

Výrobek odpovídá normě EN 12004: 2007 + A1: 2012 třídy C1T, splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy a je za výše uvedených podmínek použití bezpečný.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Lepidlo CM 11 PLUS přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Nedostatečné nosné nátěry musí být odstraněny. Sádrové/anhydritové nebo lakované nátěry (bez křídování, s dobrou přilnavostí) musí být mechanicky zdrsněny a zbaveny prachu. Před nanesením lepidla CM 11 PLUS na obklady zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu! Savé podklady by měly být ošetřeny podkladovým nátěrem Ceresit. Více viz technický list!

Míchání

Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu jej smíchejte elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 5 minut počkat (doba vyzrání) a poté směs znovu promíchat. V případě potřeby opatrně přidejte vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Zpracování

Lepidlo by mělo být používáno se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Při použití v interiéru musí být pokrytí zadní plochy obkladu lepidlem (kontaktní plocha) dosahovat alespoň 65 %. Při venkovním použití je vyžadováno minimální pokrytí 90 % (měla by být použita kombinovaná metoda pokládky, tj. dodatečně aplikujte tenkou vrstvu lepidla i na zadní stranu obkladu). Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou; vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. CM 11 PLUS používejte pouze za sucha a při teplotách +5 °C až +30 °C.