Popis produktu

Ceresit ZX

Fexibilní tenkovrstvé lepidlo pro lepení obkladů a dlažby na kritických podkladech

Vlastnosti

  • voděodolné
  • mrazuvzdorné
  • stabilní na svislých plochách
  • pro podlahová vytápění
  • pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Lepidlo Ceresit ZX je určeno k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) v interiéru i exteriéru. Jeho vlastnosti umožňují lepení na sádrovláknitých a sádrokartonových deskách (tl ≥ 12,5 mm, uchycené v rozponu ≤ 60 cm podle doporučení výrobce). Lepidlem je možno lepit obklady nejen na tradiční cementové a vápenno-cementové omítky, cementové potěry, beton, ale i podklady anhydritové, sádrové a plynosilikátové, hydroizolace Ceresit CL 50, CL 51 nebo těsnicí maltu Ceresit CR 166. Může být použito pro oblasti zatížené působením vlhkosti a na podlahová vytápění. Lepidlo ZX je vhodné k lepení nenasákavé (gresové) dlažby.

Balení:

  25 kg
Poměr míchání: 5,6 - 6,0 l vody na 20 kg
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
Doba úvodního zrání: cca 5 min.
Doba zpracování: do 2 hod.
Otevřená doba: přilnavost ≥ 0,5 N/mm2
ne méně než po 30 min.
Sesouvání: ≤ 0,5 mm
Spárování po: 48 hod.
Přilnavost
(v souladu s ČSN EN 12004)
- počáteční:
- po ponoření do vody:
- po tepelném zatížení:
- po mrazících cyklech:

≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
Odolnost proti teplotě: od –30 °C do +70 °C
Orientační spotřeba: 1,4 - 3,1 kg/m2
(závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů a dlažby)
Velikost obkladů Hloubka zubů stěrky Spotřeba ZX                                          [kg/m2]
do 10 cm 4 mm 1,4
do 15 cm 6 mm 2,0
do 25 cm 8 mm 2,6
do 30 cm 10 mm 3,1

Dokumenty ke stažení