Popis produktu

Ceresit CM 74 UltraPox Fix

Epoxidové lepidlo v šedé barvě pro vodotěsné a chemicky odolné lepení a spárování obkladů a dlažby, vhodné pro potravinářské provozy.

Vlastnosti

  • odolné proti chemickému zatížení
  • pro interiér i exteriér
  • pro stěny i podlahy
  • vhodné pro kontakt s pitnou vodou
  • snadné zpracování

Oblasti použití

Chemicky odolné lepidlo k lepení a spárování keramických a kamenných obkladů, kyselinovzdorných obkladových prvků, dřevotřísky, jemné kameniny, lícových cihel apod. Pro použití v místech zatížených agresivními vlivy, jako např. v lázních, mlékárnách, velkokapacitních kuchyních, akumulátorových místnostech, myčkách, pivovarech, silech, stájích, bazénech, saunách, laboratořích apod. Pro použití v interiéru i exteriéru, pro podlahy s podlahovým vytápěním, v oblastech trvale zatížených vlhkostí nebo v krátkodobém kontaktu s pitnou vodou. Není vhodné pro nádrže s pitnou vodou.

Technické informace

Barva: šedá
Hustota čerstvé malty: cca 1,6 kg/dm³
Poměr míchání: 10 hmotnostních dílů složky A na 1 hmotnostní díl složby B
Doba zpracování: cca 90 min.
Možnost zatížení po: 24 hod.
Chemická odolnost po: 7 dnech
Tepelná odolnost: od -30 °C do +100 °C
Pevnost v tahu: ≥ 2,2 N/mm2

Balení:

8 kg

Výrobek splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 12004:2008:třídy R2T, a je v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Lepidlo CM 74 přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Při použití spárovací hmoty musí být malta dostatečně ztuhlá. Abyste zajistili trvalý spoj s kovem, podkladem musí být lesklý kov nebo kov lakovaný epoxidovým zpomalovačem koroze. Viz technický list!

Míchání

CE 74 je reaktivní hmota s jednou kapalnou a jednou pastovitou složkou. Kapalnou složku (tvrdidlo) přidejte do pasty (pryskyřice) a promíchejte je nízkootáčkovou elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem, dokud nebude směs zcela homogenní a bez hrudek.

Zpracování– Lepení dlaždic a kamenů

Přípravek CM 74 by měl být používán se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Doba zpracování (použitelnosti), která se shoduje s dobou k provedení oprav, je cca 90 minut. Při lepení keramických dlaždic na velmi zatěžované plochy (např. léčebné vany) ochraňte povrch v souladu s technickým listem.

Zpracování – Spárování

Před spárováním musí být vrstva lepidla dostatečně ztuhlá. Naneste CM 74 stěrkou na epoxidové spárovací hmoty do čistých suchých spár a zajistěte, aby byly spáry zcela vyplněny. Následně odstraňte přebytečnou hmotu diagonálním setřením z povrchu dlaždic pomocí stěrky.

Čištění

Před čištěním počkejte, dokud epoxidová spárovací hmota nezačne tuhnout. Pomocí jemné stírací houbičky s malým množstvím vody odstraňte zbývající hmotu z povrchu dlaždic. Čištění provádějte krouživými pohyby, aby došlo k emulgaci materiálu, a vzniklou emulzi následně odstraňte. Poté otřete zbytky čistou jemnou houbou s velmi malým množstvím vody. Konečné čistění si usnadníte přidáním přípravku CE 51 Epoclean do čisticí vody.

Aplikační video

Montáž chemicky odolných systémů