Popis produktu

Ceresit CE 79 UltraPox

Bílá chemicky odolná dvousložková epoxidová spárovací hmota a lepidlo na obklady a dlažbu

Vlastnosti

  • vodotěsná a odolná proti chemickému zatížení
  • vhodná pro kontakt s pitnou vodou
  • snadné zpracování
  • pro šířku spáry 2 - 6 mm

Oblasti použití

Chemicky odolná bílá spárovací hmota ke spárování keramických a kamenných obkladů, obkladových prvků z průsvitných nebo průhledných materiálů jako sklo, skleněné mozaiky, přírodní a umělý kámen apod. Pro lepení a spárování v interiéru i exteriéru, v místech zatížených agresivními vlivy, chemickými látkami, v oblastech trvale zatížených vlhkostí nebo v kontaktu s pitnou vodou.

Technické informace:

Báze: epoxidová živice s minerálními plnivy, pigmenty a dalími přísadami
Hustota čerstvé malty: cca 1,6 kg/dm3
Poměr míchání: 10 hmotnostních dílů složky A na 1 díl složky B; množství složky C závisí na požadovaném odstínu
Doba zpracování: cca 90 min.
Možnost zatížení po: 24 hod.
Chemická odolnost po: 7 dnech od aplikace
Tepelná odolnost: od –30 °C do +100 °C
Pevnost v tahu: ≥ 2,2 N/mm2

Balení:

5 kg

Výrobek odpovídá normě ČSN EN 13888:2008: třídy RG, splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Spárovací hmota CE 79 přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Při použití spárovací hmoty musí být malta dostatečně ztuhlá. Abyste zajistili trvalý spoj s kovem, podkladem musí být lesklý kov nebo kov lakovaný epoxidovým zpomalovačem koroze. Více viz technický list!

Speciální míchání

CE 79 je reaktivní hmota s jednou kapalnou a jednou pastovitou složkou. Kapalnou složku (tvrdidlo) přidejte do pasty (pryskyřice) a promíchejte je elektrickým míchadlem, dokud nebude směs zcela homogenní a bez hrudek.

Zpracování – Lepení dlaždic a kamenů

Přípravek CE 79 by měl být používán se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Doba zpracování (použitelnosti), která se shoduje s dobou k provedení oprav, je cca 90 minut. Při lepení keramických dlaždic na velmi zatěžované plochy (např. léčebné vany) ochraňte povrch v souladu s technickým listem.

Zpracování – Spárování

Před spárováním musí být vrstva lepidla dostatečně ztuhlá. Naneste CE 79 stěrkou na epoxidové spárovací hmoty do čistých suchých spár a zajistěte, aby byly spáry zcela vyplněny. Následně odstraňte přebytečnou hmotu diagonálním setřením z povrchu dlaždic pomocí stěrky.

Čištění

Před čištěním počkejte, dokud epoxidová spárovací hmota nezačne tuhnout. Pomocí jemné stírací houbičky s malým množstvím vody odstraňte zbývající hmotu z povrchu dlaždic. Čištění provádějte krouživými pohyby, aby došlo k emulgaci materiálu, a vzniklou emulzi následně odstraňte. Poté otřete zbytky čistou jemnou houbou s velmi malým množstvím vody.

Aplikační video

Montáž chemicky odolných systémů