Popis produktu

Ceresit CO 84 Koncentrát pro sanační omítku

Aktivní přísada k provádění sanačních omítek na vlhkých podkladech obsahujících soli v interiéru i exteriéru

Vlastnosti

  • zabraňuje výkvětům solí
  • paropropustný
  • brání průniku vzlínající vlhkosti
  • zlepšuje zpracovatelnost omítek
  • pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Jako přísada k úpravě cementových malt při provádění omítek se sanačním charakterem. Pro sanace vlhkého zdiva obsahujícího soli. K opravám zdiva ohroženého výkvěty v interiéru i exteriéru. CO 84 maltu silně provzdušňuje, zlepšuje její plasticitu, zvyšuje paropropustnost omítky a zabraňuje vzniku a průniku výkvětů soli. Omítku s přísadou CO 84 je možno pokrýt materiály s velmi nízkým difuzním odporem, jako jsou např.: minerální omítky Ceresit, silikátové a silikonové omítky Ceresit, silikátová barva Ceresit CT 54 nebo silikonová barva Ceresit CT 48.

Technické informace

Hustota: 1,0 kg/dm³
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
Poměr míchání: CO 84 : voda / 1 : 55
cement : písek / 1 : 3
Doba míchání: od 5 do 10 min
Hodnota PH (dle ČSN-EN 934-2): 4,0±1
Obsah vzdušných pórů (dle ČSN-EN 934-2): cca 23 %
Maximální obsah chloridů: ≤ 0,1 % objemu hmoty
Maximální obsah alkálií (dle ČSN-EN 934-2): ≤ 0,2 % objemu hmoty
Obsah vzduchu, vzduch zavedený do směsi (dle ČSN-EN 934-2): 4÷6 % objemu hmoty
Nárůst difůze vodní páry (dle ČSN-EN 934-2): ≤ 0,200
Pevnost v tlaku (dle ČSN-EN 934-2): ≥ 75 % kontrolního betonu
Spotřeba: cca 0,1 l/m² na každé 2 cm tl. vrstvy

Balení:

5 l

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Podklad musí být hrubý, porézní a musí mít dobrou pojivovou strukturu. Zcela odstraňte stávající nátěry a starou poškozenou omítku až na pevný podkladový povrch, minimálně 80 cm nad viditelnou vlhkou a slanou plochu. Abyste zajistili dobrou přilnavost, připravte si stříkanou omítku s přídavkem CC 81. Stříkanou omítku aplikujte v systému „sítě“ na pouze 50% pokrytí. V případě smíšeného zdiva, porézních cihel a vápenopískových cihel aplikujte vrstvu pneumatické omítky v tloušťce max. 5 mm.

Zpracování

Smíchejte Ceresit CO 84 s vodou v objemovém poměru 1 : 10 až 1 : 60. Tuto smíchanou kapalinu použijte k přípravě opravné omítky. Následně vytvořte v bubnové míchačce maltu s čistým plnivem DIN 4226 se smíchanou zrnitostí odpovídající danému rozsahu. Malta může být aplikována čerpadlem na malty, např. Putzknecht S 30, a vložkou čerpadla UE 8. K aplikaci malty použijte známou metodu a naneste vrstvu v minimální tloušťce 20 mm a uhlaďte ji. Pokud budete později nanášet tenké omítky či maltové lože nebo pokud budete nanášet několik vrstev omítky, uhlaďte povrch tvrdým smetákem. Ochraňte čerstvou maltu před příliš rychlým schnutím a případně ji navlhčete. Po úplném ztvrdnutí a vyschnutí omítky (minimálně 28 dní) aplikujte pouze difuzní tapety nebo nátěry.