Popis produktu

Ceresit CR 90 Crystaliser

Cementem vázaná krystalizující malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě a vlhkosti

Vlastnosti

  • vodotěsná
  • odolná proti působení vody z negativní i pozitivní strany
  • díky krystalizaci uzavírá strukturu betonu pod povrchem
  • uzavírá mikrotrhliny ve struktuře betonu do 0,4 mm
  • možno použít spolu s izolačními pásy
  • paropropustná
  • mrazuvzdorná
  • nanášení štětkou, hladítkem nebo nástřikem

Základní informace

Pro utěsnění stabilních a vyzrálých minerálních podkladů. Malta vytváří plošnou utěsňující vrstvu na povrchu podkladu a díky krystalizaci dodatečně pod povrchem podkladu uzavírá póry a trhliny. Pro izolaci balkónů, soklů, podzemních částí budov, sklepů, nádrží na vodu (včetně pitné), s hloubkou vodního sloupce do 15 m, malých monolitických bazénů do 20 m2. Malta může být použita proti působení vody jak z pozitivní strany konstrukce, tak i negativní strany (do 5 m vodního sloupce). Zvýšená elasticita umožňuje aplikaci ve spolupráci s izolačními pásy. Těsnicí maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů nebo dlažby. Těsnicí malta splňuje nároky izolací typu mírného, středního i vysokého zatížení.

Technické informace

Skladovatelnost: Do 12 měsíců od data výroby, na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech.
Spotřeba: 3 - 8 kg/m² podle použití (viz technický list)
Pochozí: po 2 dnech

Balení:

25 kg

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladu

Podklady musí být nosné, pevné, rovné, nasákave a pórovité, neobsahující oddělující substance (např. tuky, živice a prach). Podkladem mohou být:

- beton třídy min. B 15 (stáří více jak 3 měsíce),

- cementové a vápenno-cementové omítky tl. >10 mm a cementové potěry (pevnost >12 N/mm2, stáří min. 28 dní),

- rychletvrdnoucí cementový potěr Ceresit CN 87 (stáří min 3 dny),

- zdivo z cihel a bloků s pevností >6 N/mm2, provedené na plné spáře (stáří více jak 3 měsíce).

 

Stávající znečištění a vrstvy s nízkou přídržností, stejně tak jako veškeré malířské nátěry odstraňte. Odstranit je nutno také vápenné omítky a povrch zdiva zasažený plísněmi. Vydrolené spáry je třeba proškrábnout na hloubku cca 2 cm a vyplnit cementovou maltou. Hluboké dutiny a nerovnosti je nutno vyplnit zdivem a cementovou maltou nebo betonem. Podklady s nevyhovujícím a nestejnorodým povrchem (např. zdivo z cihel a kamene) pokryjte cementovou omítkou. Hrany zkoste, případně srazte (šířka fasetky cca 3 cm), rohy a kouty vyplňte cementovou maltou a vykružte do poloměru cca 4 cm. Před nanášením CR 90 podklad navlhčete tak, aby se netvořily kaluže. Bezprostředně před nanesením malty musí být podklad matně vlhký.

Zpracování

Obsah balení přisypávejte do odměřeného množství čisté, studené vody a míchejte pomocí nízkorychlostního míchadla na jednolitou hmotu bez hrudek. Hustotu malty je nutno zvolit podle způsobu nanášení:

- pro nanášení štětkou nebo stříkáním – 8 l vody na 25 kg CR 90,

- pro nanášení hladítkem – 6 l vody na 25 kg CR 90.

 

Maltu nanášejte na vlhký, ne však mokrý podklad. V případě nanášení nástřikem aplikujte hmotu v jedné vrstvě až do dosažení požadované tloušťky vrstvy. V případě ruční aplikace první vrstvu nanášejte vždy štětkou, další vrstvy buď hladítkem, nebo 2 nátěry štětkou prováděnými do kříže. Nanesenou vrstvu chraňte před příliš rychlým prosycháním. Druhou vrstvu nanášejte ve chvíli, kdy je první vrstva zaschlá na povrchu, ale ještě mokrá. Stejně tak postupujte i v případě třetí vrstvy. (V běžných podmínkách je doporučený interval cca 3 hodiny, závisí však na konkrétních podmínkách na stavbě.) Po dvou dnech je možno po nanesené těsnicí maltě chodit, přesto ani po úplném zatvrdnutí není těsnicí malta odolná proti intenzivnímu mechanickému zatížení a je nutno její povrch chránit aplikací další povrchové vrstvy, např. omítkou, betonem nebo nalepením keramického obkladu nebo dlažby.