Produkty Ceresit s certifikací EMICODE EC1 a EC1 PLUS

Vzhledem k tomu, že převážnou část svého života strávíme v interiéru (podle výzkumu Univerzity Karlovy v Praze ve vnitřním prostředí trávíme více než 90 % našeho života), měli bychom jeho kvalitě věnovat maximální pozornost. Pro lidské zdraví je rozhodující pobývat v klimaticky bezvadném prostředí, s přirozenou regulací vlhkosti a bez škodlivin, jakými jsou například těkavé organické látky (VOC) a některé mikroorganismy.

Těkavé organické látky (VOC) tvoří řada organických sloučenin, které se v budovách uvolňují z použitých materiálů (např. formaldehyd, styren, xylen, etylbenzen, tetrachloretylen, trichloretan, aceton), z různých barev, čisticích prostředků, kosmetických přípravků (chloroform, benzen, styren) nebo elektronických přístrojů (chloroform, etylbenzen). Některé z nich působí na naše smysly a vnímáme je jako zápach, některé vykazují narkotické, toxické nebo karcinogenní účinky. Riziko rakoviny výrazně zvyšuje formaldehyd, benzen nebo 1,3- butadien, poslední dvě jmenované sloučeniny jsou například leukemické karcinogeny.

Výrobky stavební chemie Ceresit přitom patří mezi produkty s nejnižšími emisemi těkavých organických látek (VOC) na trhu, což dokazuje i certifikace podle systému GEV EMICODE EC1. Ta se mezi profesionály považuje za nejvyšší značku kvality pro stavební výrobky s nízkými emisemi a uděluje ji organizace GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V. (od roku 2007 „Asociace pro kontrolu emisí ve výrobcích pro podlahové instalace, lepidla a stavební materiály). Ceresit se dlouhodobě řadí mezi lídry v prosazování nízkoemisních materiálů pro profesionály a dokládá to i celá řada výrobků Ceresit, které požadavky EMICODE EC1 plní.

GEV uděluje tři typy certifikací – EMICODE EC1 Plus, EMICODE EC1 a EMICODE EC2. Certifikace EMICODE EC1 Plus patří výrobkům s nejnižším možným vlivem na kvalitu vnitřního prostředí, EMICODE EC1 pak označuje produkty s nízkým obsahem emisí. V některých případech ještě certifikace obsahuje i písmeno R, které znamená "regulovaný". Jde o produkty s nejnižším možným dopadem na životní prostředí, při práci s nimiž je nutné dodržovat bezpečnostní opatření (ochranné brýle, rukavice apod.).

Ze sortimentu stavební chemie mají certifikace EMICODE EC1 Plus lepidla Ceresit CM 11 Plus, Ceresit CM 12, CM 15, CM 16, CM 17 a CM 22, samonivelační a vyrovnávací hmoty a nátěry Ceresit CN 68, CN 69, CN 72, CN 76 a CN 85 nebo PU pěny Ceresit WhiteTeq. Certifikát EMICODE EC1 patří penetracím Ceresit CT 7, CT 17 Transparent, CT 17 Profi a Ceresit IN 10.

Certifikáty GEV EMICODE EC1 a EC1 Plus R přináší výhody realizačním firmám, uživatelům objektů i jejich investorům. Realizační firmy získávají jistotu, že zdraví jejich pracovníků nebude poškozeno při realizaci stavby, uživatelé interiérů ocení čerstvý a zdravý vzduch v místnosti. Pro investory je certifikát EMICODE nejlepší cestou k nastupujícímu celosvětovému standardu moderních novostaveb a rekonstruovaných objektů – Green Building („zelené konstrukce či udržitelná výstavba budov“).