Ceresit IN 35

Popis Výrobku

Sádrová stěrka pro vyrovnání nerovností a prasklin na povrchu stěn a stropů a pro vytváření finálních povrchových vrstev před malováním a tapetováním

Vlastnosti

 • možnost ručního i strojního zpracování
 • snadné broušení
 • tloušťka vrstvy do 5 mm
 • paropropustná
 • zvýšená schopnost regulovat vlhkost
 • velmi dobrá přilnavost
 • povrch stěrky je vhodný pro nanášení všech druhů malířských nátěrů

Oblasti Použití

Sádrová stěrka Ceresit IN 35 je určena pro vyrovnávání nerovností, prasklin, rýh a dalších vad na povrchu stěn a stropů. Díky použití technologie 1nSure umožňuje zároveň vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu, který je vhodný pro nanášení všech typů malířských nátěrů nebo lepení tapet. Ceresit IN 35 je dokonalou podkladní vrstvou před nanášením bílé finální stěrky Ceresit IN 45 či bílé stěrkovací pasty Ceresit IN 46. Stěrka Ceresit IN 35 umožňuje upevnění rohových lišt. Díky své unikátní receptuře je schopná ve zvýšené míře přijímat a uvolňovat vlhkost a tím přispět ke zlepšení regulace vlhkosti v prostředí.

Vyhlazovací a finální stěrka Ceresit IN 35 má dokonalou přídržnost na podkladech ze sádry, sádrokartonových i sádrovláknitých desek, zdiva z pórobetonu, cementových a vápenocementových omítek a může být aplikována i na podklady z betonu. Ceresit IN 35 lze nanášet i strojově, za použití příslušných zařízení. Materiál nepoužívejte na podklady, jako je dřevo, kovy, sklo, plasty nebo v prostorách vystavených zvýšenému působení vlhkosti.

Pracovní postup

Příprava podkladu

Ceresit IN 35 může být nanášena na podklady rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost, jako jsou tuky, živice, prach. Znečištění, vrstvy s nedostatečnou přídržností a malířské nátěry důkladně odstraňte. Podkladem mohou být:.

 • cementové a vápenno-cementové omítky (stáří více jak 28 dní, zbytková vlhkost ≤ 4 %), beton (stáří více jak 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4 %) ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • podklady ze sádry (zbytková vlhkost ≤ 1 %) ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • sádrokartonové a sádrovláknité desky, zpracované dle pokynů výrobce desek, ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • pevné malířské nátěry s dobrou přídržností.

Suché a velmi savé podklady, zejména stěny a zdivo z plynosilikátových tvárnic a pórobetonu natřete penetračním nátěrem Ceresit IN 10 a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Míchání

Obsah balení Ceresit IN 35 vsypte do odměřeného množství čisté studené vody a elektrickým míchadlem, dokud nezískáte jednolitou hmotu bez hrudek. Počkejte cca 5 minut a znovu lehce promíchejte. Je-li třeba, přidejte menší množství vody (cca 3 % původního množství) a opět promíchejte.


Zpracování

V případě vyplňování spojů mezi sádrokartonovými deskami nanášejte stěrku Ceresit IN 35 opatrně - jemně zatlačte, aby se spoj zcela vyplnil. Následně vložte pásku (papírovou nebo z rouna). Pokud používáte papírovou pásku, před použitím ji navlhčete. Když je první vrstva produktu již zavadlá, naneste druhou, širší vrstvu produktu Ceresit IN 35. Nepoužívejte samolepicí síťovinu ze skelného vlákna. Po vyschnutí vrstvu přebruste, odstraňte prach a napenetrujte. Následně je možné na povrch nanést finální barvu.
V případě stěrkování větších ploch s hrubou vrstvou lze materiál nanášet v několika tenčích vrstvách nebo nanesením tlustší vrstvy v jednom kroku. Po nanesení stěrku přehlaďte širokou nerezovou špachtlí nebo hladítkem a nechte zaschnout. Po úvodním vyzrání materiálu je povrch připravený pro přebroušení brusným papírem, brusnou mřížkou či mechanickou bruskou. Při větších nerovnostech opětovně naneste novou tenkou vrstvu stěrky a v případě potřeby opakujte pro dosažení požadovaného efektu. Novou vrstvu nanášejte vždy po vyschnutí vrstvy předcházející. Doporučujeme nanášet ve vrstvách od min. 1 mm do max. 5 mm v jednom kroku. Vyschlou vrstvu je nutno následně přebrousit, odstranit prach a nanést penetrační nátěr a příslušný malířský nátěr. V případě strojního zpracování doporučujeme použít agregát firmy Graco model T-MAX, průměr trysky TXM 651. Stěrku je možno po celkovém vyschnutí, případně po ošetření penetračním nátěrem Ceresit IN 10 (používejte vždy malířský váleček) natírat malířskými nátěry. V případě tapetování použijte vhodné lepidlo Metylan a postupujte podle pokynů výrobce.