Ceresit IN 45

Popis Výrobku

Bílá sádrová stěrka pro vytváření finálních povrchových vrstev před malováním a tapetováním

Vlastnosti

 • optimální tvrdost a elasticita
 • vysoká pevnost
 • možnost ručního i strojního zpracování
 • snadné broušení
 • paropropustná
 • vyztužená mikovlákny
 • ideální podklad pod malířské barvy a tapety
 • velmi dobrá přilnavost
 • odolná vůči odlamování vrstev
 • odolná vůči vzniku prasklin
 • povrch stěrky je vhodný pro nanášení všech druhů malířských nátěrů
 • možnost aplikace „mokré do mokrého”

Oblasti Použití

Finální sádrová stěrka Ceresit IN 45 je určena pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před nanášením všech druhů malířských barev nebo lepením tapet. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie 1nSure v kombinaci s vlákny SUPER FIBRES a speciálními plnivy umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Finální stěrka má dokonalou přídržnost na podkladech ze sádry, sádrokartonových i sádrovláknitých desek, zdiva z pórobetonu, cementových a vápenocementových omítek a může být aplikována i na podklady z betonu. Materiál nepoužívejte na podklady, jako je dřevo, kovy, sklo, plasty nebo v prostorách vystavených zvýšenému působení vlhkosti.

Materiál může být aplikován na ještě ne zcela vytvrzený („mokrý”) povrch, což umožňuje výrazně snížit dobu zpracování, zároveň ve velké míře snižuje prach vznikající při práci. Pro vytvoření vyrovnávacích a podkladních vrstev, vyplňování prasklin, vad a zahlazení rýh použijte Ceresit IN 35.

Pracovní postup

Příprava podkladu

Ceresit IN 45 může být nanášena na podklady rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost, jako jsou tuky, živice a prach. Znečištění, vrstvy s nedostatečnou přídržností a malířské nátěry důkladně odstraňte. Podkladem mohou být:

 • cementové a vápenno-cementové omítky (stáří více než 28 dní, zbytková vlhkost ≤ 4 %), beton (stáří více jak 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4 %) ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • podklady ze sádry (zbytková vlhkost ≤ 1 %) ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • sádrokartonové a sádrovláknité desky, zpracované dle pokynů výrobce desek, ošetřené penetračním nátěrem Ceresit IN 10,
 • pevné malířské nátěry s dobrou přídržnost,
 • hladký beton (stáří více než 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4 %), penetrovaný nátěrem Ceresit CT 19.

Suché a velmi savé podklady, zejména stěny a zdivo z plynosilikátových tvárnic a pórobetonu natřete penetračním nátěrem Ceresit IN 10 a nechte min. 2 hodiny zaschnout. V případě nanášení penetračního nátěru Ceresit CT 19 závisí doba schnutí podkladu a může se pohybovat od 2 do 24 hodin.

Míchání

Obsah balení Ceresit IN 45 vsypte do odměřeného množství čisté studené vody a míchejte nízkorychlostní vrtačkou s míchacím nástavcem, dokud nezískáte jednolitou hmotu bez hrudek. Počkejte cca 5 minut a znovu lehce promíchejte. Je-li třeba, přidejte menší množství vody (cca 3 % původního množství) a opět promíchejte.

Zpracování

V případě ručního zpracování nanášejte rozmíchanou hmotu na podklad nerezovým hladítkem. Po nanesení stěrku přehlaďte širokou nerezovou špachtlí nebo hladítkem a nechte zaschnout. Po vytvrzení materiálu je povrch připravený pro přebroušení brusným papírem, brusnou mřížkou či mechanickou bruskou. Při větších nerovnostech opětovně naneste novou tenkou vrstvu stěrky a v případě potřeby opakujte pro dosažení požadovaného efektu. Novou vrstvu nanášejte vždy po vyschnutí vrstvy předcházející. Při zpracování tzv. „mokré do mokrého“ počkejte až se první vrstva spojí s podkladem (v běžných podmínkách se jedná o cca 30 minut). Doporučuje se nanášet vrstvu od min. 1 mm do max. 5 mm v jednom kroku. V případě strojního zpracování doporučujeme použít agregát firmy Graco model T-MAX, průměr trysky TXM 651. Stěrku je možno po celkovém vyschnutí, případně po ošetření penetračním nátěrem Ceresit IN 10 (používejte vždy malířský váleček) natírat malířskými nátěry. V případě tapetování použijte vhodné lepidlo Metylan a postupujte podle pokynů výrobce.