Vaše vize, naše barvy

Představujeme Vám nový unikátní barevný koncept Colours of Nature Systém pro architekty. Systém se skládá z 511 barev určených pro akrylátové, silikonové, silikátové, silikon-silikátové a elastomerové omítky pro akrylátové, silikátové a elastomerové nátěry Ceresit. Jedná se o designový nástroj jak pro architekty, tak i pro širokou veřejnost, jež pomáhá navrhnout vhodné barevné kombinace, které odpovídají současným trendům a typu dané budovy.

S cílem podpořit požadavky architektů týkající se kombinování barev jsme rozdělili naši barevnou paletu do:

  • 4 barevných skupin vycházejících z přírody, jakožto základního zdroje inspirace, na kterém je koncept založený,
  • 6 stylů zrcadlících emoce evokujících určitou náladu,
  • 9 barevných typů zaměřených na posouzení sytosti, jasu a úrovně šedé s cílem vytvořit ladící a ještě více přitažlivý koncept.

Barevné kombinace prezentované na následujících stránkách jsou jen návrhy. Mohou být nápomocné, ale nelimitují kreativitu samotného architekta či projektanta. Barevná paleta Colours of Nature dává architektům nekonečné možnosti individuálního návrhu fasád, přičemž finální vzhled je vždy přizpůsobený očekáváním a vizi investora.