Ceresit nabízí ucelená řešení pro ochranu a renovaci fasád a zdí na různých typech staveb, od rodinných domů po stavby s historickokulturním významem. Renovační malty Ceresit spolu s ochrannými nátěry a hydroizolačními maltami Ceresit CR zajišťují dlouhodobou ochranu staveb za všech povětrnostních podmínek. Profesionální fasádní ochranné systémy Ceresit umožňují zachování konstrukční pevnosti fasád a zdí a také původního estetického vzhledu.