Obklady a dlažby v průmyslových prostorách

Málokteré části průmyslových objektů jsou vystaveny takovému namáhání jako podlahové krytiny: těžká břemena, extrémní výkyvy teplot, působení vlhkosti a agresivních chemikálií. Spolupůsobení několika faktorů klade na dlažby v mnoha případech vysoké nároky. Kvalita základové konstrukce, hydroizolace a dlažebních produktů a také správné plánování a odborná montáž jsou velmi důležité zejména v náročných podmínkách. Ceresit proto nabízí specializovaná systémová řešení, která si poradí s mechanickým zatížením, tepelným namáháním, působením chemikálií a okrajovými podmínkami. 

1. krok

Příprava podkladu

Před začátkem
plánování musí
být vytvořený
profil podle
požadavků, které
zváží nejdůležitější
faktory:

  • mechanické zatížení
  • tepelné namáhání
  • působení chemikálií
  • působení vody a vlhkosti
  • okrajové podmínky

Na základě posouzení těchto faktorů se vybere podlahová konstrukce – od základové konstrukce až po vrchní vrstvu – a produkty, které se mají použít. Zejména v náročném prostředí je práce projektantů, montérů, specialistů na potěry a obklady a dlažby úzce propojena a vyžaduje součinnost."

 

2. krok

Hydroizolace

Prostory, jako jsou komerční kuchyně, jsou vystaveny působení značného množství vody, zejména netlakové vody. Aby se minimalizovalo riziko poškození vlhkostí, doporučuje se položit keramické obklady a dlažbu a zkombinovat je s odvody a kanály v rámci spojitého systému.

 

3. krok

Obklady a dlažby

Při správném vytvoření projektu a odborném nainstalování je keramická dlažba a její nosná konstrukce kvalitním produktem, který zvládne i extrémní bodové zatížení a provoz. Protože taková dlažba dokáže zvládnout náročné podmínky po mnoho desetiletí, představuje vynikající řešení i z ekonomického hlediska. Robustnost a dlouhá životnost konstrukce podlahy však závisí nejen na dlaždicích, ale i na spodních vrstvách – od potěru po spárovací hmotu. Ceresit proto zaručuje velmi výkonné systémové řešení založené na inovacích a zkušenostech.

 

4. krok

Spárování

Reakční pryskyřice se po smíchání nanáší přímo z míchací nádoby pomocí stěrky. Při použití na stěnách a podlahách se malta roztírá tvrdým gumovým hladítkem. Spárovací hmotu vtlačte do spár pomocí hladítka. Spáry je nutné vyplnit tak, aby v nich nezůstaly dutiny a byly zarovnány s povrchem dlažby. Přebytečná spárovací hmota se pak odstraní z povrchu obkladu nebo dlažby hranou hladítka drženého pod úhlem 90°. Diagonálními tahy setřete z povrchu co nejvíce spárovací hmoty tak, abyste ze spár nevytáhli žádnou hmotu.