Bazény a wellness

Ke splnění všech současných nároků na prostory plováren, lázní a wellness center, i v extrémních podmínkách, jako jsou bazény, ve kterých trvale působí tlak směrem zevnitř, jsou nutné odborné znalosti. Má to vliv na technické řešení a samozřejmě i na profesionální utěsnění a montáž keramické krytiny a přírodního kamene. V případě prostor, jako jsou wellness centra, je vyžadováno důsledné plánování: normy a pokyny, třída působení vlhkosti, konstrukce bazénu, uvedení do provozu a čištění a podobně. Ceresit podporuje projektování a realizaci pomocí komplexní řady uživatelsky přívětivých produktů a podrobných systémových brožur – řešení, která poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti majitelům budov, projektantům a montážním firmám.

1. krok

Příprava podkladu

Pro správný výběr stavebních materiálů je před začátkem montáže obkladů v bazénech nutná chemická analýza vody s cílem určit typ vody, která se bude v bazénu používat (termální, slaná nebo mořská voda). Je nutné rozhodnout o umístění a rozměrech jednotlivých dilatačních a pracovních spár a nezbytné spoje se musí utěsnit zalitím. Je důležité zajistit, aby hydroizolační opatření vycházela z předem určených tříd působení vlhkosti. Před dalšími kroky zjistěte, zda jsou potěr a podklad dostatečně suché.

 

2. krok

Hydroizolace

Při realizaci hydroizolace bazénů je velmi důležité dodržovat předpisy pro stavbu bazénů. Použité produkty musí mít potvrzení o vhodnosti a systémovou certifikaci, udělenou na základě státního osvědčení o zkoušce, vydaného stavebně technickými úřady. Potvrzení o vhodnosti lze alternativně udělit prostřednictvím evropského technického posouzení (ETA).

 

3. krok

Obklady a dlažby

Při stavbě bazénů hodně závisí na správném výběru materiálů. Platí to zejména u hydroizolačních systémů a výrobků na obkládání a dláždění, které musí mít potvrzení o obecném posouzení ze strany státních stavebnětechnických úřadů nebo ETA. Ceresit zaručuje bezpečná a vysoce kvalitní certifikovaná systémová řešení, která splňují celou řadu požadavků – na samotný bazén a na mokré i suché prostory.

 

4. krok

Spárování

Reakční pryskyřice se po smíchání nanáší přímo z míchací nádoby pomocí stěrky. Při použití na stěnách a podlahách se malta roztírá tvrdým gumovým hladítkem. Spárovací hmotu vtlačte do spár pomocí hladítka. Spáry se musí vyplnit tak, aby v nich nezůstaly žádné dutiny. Spárovací hmotu srovnejte s povrchem dlaždic. Přebytečná spárovací hmota se pak odstraní z povrchu obkladu nebo dlažby hranou hladítka drženého pod 90° úhlem. Diagonálními tahy setřete z povrchu co nejvíce spárovací hmoty tak, abyste nevytáhli žádnou hmotu ze spár.