Výběr struktury omítky

 

Rýhované omítky

Rýhovaná struktura minerální omítky Ceresit CT 35, velikost zrna 2,5 mm, dosažená kruhovým uhlazením plastovým hladítkem.

Rýhovaná struktura minerální omítky Ceresit CT 35, velikost zrna 3,5 mm, dosažená uhlazením v jednom směru plastovým hladítkem.

Rýhovaná struktura akrylátové omítky velikost zrna 2 mm, dosažená kruhovým pohybem plast. hladítka omítkami Ceresit CT 64Ceresit CT 73, Ceresit CT 75,
Ceresit CT 175.

Rýhovaná struktura minerální omítky Ceresit CT 35, velikost zrna 3,5 mm, dosažená kruhovým uhlazením plastovým hladítkem.

Rýhovaná struktura minerální omítky Ceresit CT 35, velikost zrna 2,5 mm, dosažená uhlazením v jednom směru plastovým hladítkem.

Rýhovaná struktura omítky velikost zrna 2 mm, dosažená strukturováním v jednom směru omítkami Ceresit CT 64Ceresit CT 73Ceresit CT 75Ceresit CT 175.

Rýhovaná struktura omítky velikost zrna 3 mm, dosažená strukturováním v jednom směru omítkami Ceresit CT 63Ceresit CT 73, Ceresit CT 75.

Hlazené struktury

Hlazená struktura omítky velikost zrna 1,5 mm, dosažená kruhovými tahy plast. hladítkem omítkami Ceresit CT 60Ceresit CT 72Ceresit CT 74,
Ceresit CT 174.

Hlazená struktura minerální omítky Ceresit CT 137, velikost zrna 2,5 mm, dosažená uhlazením plastovým hladítkem.

Hlazená struktura minerální omítky Ceresit CT 137, velikost zrna 1,5 mm, dosažená uhlazením plastovým hladítkem.

Smíšené struktury

Smíšená struktura minerální omítky Ceresit CT 36; podle směru uhlazování jsou získány horizontální nebo vertikální linie, podobně jako u rýhovaných struktur. Mezery mezi liniemi mají kompaktní vzhled, podobně jako u hlazených struktur.