Aplikace výstužné vrstvy

 

1. Obroušení povrchu izolačních desek

Pokud byla izolační vrstva upevněna více než 14 dnů před aplikací vyztužené vrstvy, doporučujeme povrch desek opětovně obrousit speciální bruskou nebo dlouhým hladítkem pokrytým brusným papírem.

2. Příprava první vrstvy malty

K provádění tenké vrstvy vyztužené síťovinou na přilepené polystyrenové desky použijte následující malty: systém Ceresit Ceretherm Popular – malta Ceresit ZU; systémy Ceresit Ceretherm Premium – malta Ceresit CT 87. V systému Ceresit Ceretherm Wool Classic použijte maltu Ceresit CT 190; v ostatních systémech Ceresit použijte maltu Ceresit CT 85. Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté vody a důkladně promíchejte pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem. Promíchanou maltu nechte cca 5 minut odstát a znovu důkladně promíchejte. Hotová malta musí mít homogenní konzistenci bez hrudek.

 

3. Aplikace první vrstvy lepidla

4. Dodatečné vyztužení rohů okenních a dveřních otvorů

Všechny rohy fasádních otvorů vyztužte diagonálně nalepenými přířezy sklotextilní síťoviny s minimální velikostí 35 x 20 cm. Zamezte tak vzniku šikmých rohových trhlin.

5. Montáž okenních připojovacích lišt

Okenní lišty nainstalujte v místech styku izolace a okenních a dveřních rámů.

Cílem je vyplnit místa styku vyztužené vrstvy a omítky s truhlářskými prvky a také zajištění estetického vzhledu tohoto spoje. Lišty jsou k okenním rámům připevněny samolepicími pěnovými páskami. Díky nim je spoj odolný vůči větru a flexibilní – může vyrovnat jakoukoliv deformaci způsobenou změnami teploty a větru. Některé okenní lišty jsou opatřeny dodatečnými páskami, jež umožňují upevnění fólie k ochraně oken nebo dveří před znečištěním při aplikaci povrchové úpravy.

 

6. Ochrana hran rohovými lištami

Rohy budov, okenních a dveřních rámů by měly být chráněny rohovými lištami z PVC, hliníku nebo nerezavějící oceli; lišty se upevňují vhodnou maltou. Nejjednodušší je použít rohové lišty s integrovanou síťovinou.

 

7. Ochrana dilatačních spár

Pro účinnou ochranu dilatační spáry je vhodné použít plastové dilatační lišty opatřené perlinkou.

 

8. Dodatečné vyztužení armovací vrstvy ve spodních patrech

Ve všech systémech, kromě obou systémů Ceretherm Ceramic, by měla být ve spodních patrech aplikována ve výšce min. 2 metry nad terénem dodatečná vrstva síťoviny. Tato vrstva pomůže zvýšit životnost a odolnost systému proti mechanickému poškození.

9. Vytvoření armovací vrstvy

Po zaschnutí dodatečné výztuže přistupte k lepení vlastní sklotextilní síťoviny. Prvním krokem je rovnoměrné nanesení malty. Maltu naneste dlouhým nerezovým hladítkem od horní části budovy, ve svislých pásech o šířce asi 1,1 m.

10. Lepení síťoviny

Ve druhém kroku nastříhanou síťovinu pokládejte na čerstvou maltu a přitlačujte pomocí nerezového hladítka. Dodržujte přesahy sousedních pásů síťoviny, které by měly být asi 10 cm.

11. Dodatečné vyztužení síťoviny hmoždinkami

K upevnění síťoviny (první vrstvy) je zapotřebí použití mechanických kotev s kovovými trny. Ty se umístí do vyvrtaných otvorů před vytvrzením výztužné vrstvy. Délka osazení v nosném podkladu musí být v souladu s Technickým schválením kotev (většinou min. 3 – 6 cm v případě pevných konstrukčních materiálů a 5 – 9 cm v případě dutých stavebních materiálů). Počet, umístění a druh hmoždinek určuje projektant. Nástroje na vrtání by měly být zvoleny podle druhu materiálu nosné vrstvy, aby byla zvýšena optimální účinnost a bezpečnost při připevňování kotev. Při vrtání tenkých dělících materiálů na vrtačku netlačte a nepoužívejte příklep, zabráníte tak jejich poškození.

Zpevněné vrstvy desek z pěnového polystyrenu a desek z minerální vlny by měly být dodatečně zpevněné kotvami v počtu více než 8 kusů/m² (jedna v každém rohu desky a 2 uprostřed jejího povrchu). Upevnění síťoviny na desky z minerální vlny s podélnou orientací vláken by mělo být provedeno kotvami v počtu více než 5 kusů/m²; v takových případech se používají kotvy s kovovými trny s talíři větších průměrů (≥ 14 cm).

Síla větru nejvíce namáhá pásy široké asi 2 m a pásy na nároží budovy. V těchto místech je potřeba zvýšit počet hmoždinek minimálně na 8 ks/m².

 

12. Dokončení vrstvy vyztužené síťovinou

V dalším kroku na čerstvě položenou síťovinu naneste vrstvu malty tak, aby síťovina byla úplně zakrytá. Povrch této vrstvy co nejdůkladněji zarovnejte nerezovým hladítkem.

13. Formování hran

Hrany fasádních otvorů a hrany obvodního pláště budovy se nejlépe formují úhlovým hladítkem.

14. Odstranění drobných nerovností

Druhý den není vrstva vyztužená síťovinou ještě patřičně pevná. Pomocí brusného papíru zbruste stopy po hladítku a případně vyrovnejte drobné nerovnosti.