Základní informace

Certherm Classic Wool

Systém s velmi vysokou propustností par, požární klasifikací A2 a zvukotěsnými vlastnostmi. Nabízí vynikající izolační vlastnosti při garanci zdravého ovzduší. Díky velmi vysoké propustnosti vodních par je tento zateplovací systém vynikajícím řešením zejména na místech s vysokou vzdušnou vlhkostí a rizikem biologické kontaminace.

Vlastnosti:

 • Vysoká propustnost vodních par
 • Vysoká odolnost
 • Receptura BioProtect – vysoká odolnost proti biologické kontaminaci
 • Flexibilita a odolnost proti mechanickému poškození 
 • Zvukotěsný
 • Ekologický – minerální vlna
 • Vynikající pracovní parametry

Vhodné materiály obvodového zdiva na aplikaci systému: dřevěné konstrukce s cementovláknitými deskami, pórobetonové (suché) špatně větrané budovy, pórobetonové (vlhké) budovy a silikátové tvárnice

Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižší než 25 m), bytové domy vyšší než 25 m a veřejné budovy (zejména školy, nemocnice, divadla)

1. Lepicí hmota

 • Lepicí malta Ceresit CT 180 nebo CT 190
 • Rozpěrné kotvy použitelné v souladu s vlastní platnou ETA podle ETAG 014 a splňující požadavky ETA systému Classic Wool
 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení

2. Izolační desky

 • Minerální vlna s podélným nebo kolmým vláknem v souladu s EN 13162 a s ETA systémem Classic Wool
 • Tloušťka až 25 cm

 

3. Výstužná vrstva

 • V souladu s ETA systémem Classic Wool, s plošnou hmotností min. 145 g/m2
 • Lepicí malta Ceresit CT 190

 

4. Základní nátěr

 

5. Omítky

 

6. Nátěry