Příprava podkladu

Před zahájením jakékoliv podlahářské práce se musí řádně posoudit a připravit podklad. Příprava podkladu se skládá z několika velmi důležitých kroků, které je potřeba vykonat před tím, než se přistoupí k dalším činnostem při instalaci podlahy.

1. krok

Měření vlhkosti

Podlahář musí zajistit, aby se podlahová krytina položila bez rizika, že později vzniknou hrboly a výdutě. Jednou z povinností podlaháře je zkontrolovat, zda je podklad dostatečně suchý. Vlhkost se měří metodou CM. Prosím, nahlédněte do místních norem ohledně hodnot vlhkosti, které musí být splněny před realizací jakékoliv další činnosti související s instalací podlahy.

 

2. krok

Čištění podkladu

Podklady musí být čisté, bez trhlin, pevné, suché, zbavené látek, které můžou ovlivnit přilnavost (jako jsou například tuk, pryskyřice, prach, zbytky nátěrů nebo lepidel atd.), a musí být v souladu s příslušnými místními normami.  Nečistoty, zvětrané vrstvy a nátěry s nízkou pevností se musí mechanicky odstranit. Odstranění zbytků starých materiálů se provádí bruskou na potěry, abrazivními čisticími stroji nebo pomocí jiných speciálních nástrojů.

 

3. krok

Oprava trhlin a vyplnění děr

Trhliny lze odborně opravit produktem Ceresit CN 89. Nerovnosti v podkladu musí být vyplněny produktem Ceresit CN 83.

 

 

4. krok

Penetrace podkladu / vytvoření bariéry proti vlhkosti

Dalším důležitým krokem je penetrace podkladu. Na savé podklady je třeba aplikovat penetrační nátěr Ceresit CN 94. Před nanesením nivelační hmoty se musí pečlivě zkontrolovat zbytková vlhkost v podkladu a jeho pevnost. V případě vlhkého nebo málo pevného podkladu musí být nanesen speciální penetrační nátěr.