Vyrovnání

Na vyrovnání velmi drsných nerovných ploch se značným sklonem jsou potřebné nivelační hmoty. Na vytvoření rovné plochy s rovnoměrnou nasákavostí před nalepením podlahové krytiny se mohou použít různé druhy nivelačních hmot.

1. krok

Příprava podkladu

Přečtěte si, prosím, část Příprava podkladu.

 

2. krok

Příprava nivelační hmoty

Připravte nivelační hmotu podle pokynů v technickém listu.

 

3. krok

Vylití nivelační hmoty na podklad

Vylijte nivelační hmotu na podklad a rozetřete ji shrnovací lištou. Povrch čerstvě nanesené hmoty přejeďte provzdušňovacím válečkem, aby se uvolnily vzduchové bubliny.