Popis produktu

Akrylátový tmel

Ceresit CS 11 - Express

Jednosložkový těsnicí tmel přetíratelný po 10 minutách

Charakteristika

  • Přetíratelný po 10 minutách
  • Snadno použitelný / velmi dobré aplikační vlastnosti
  • Dobrá přilnavost k mnoha podkladům bez základního nátěru, jako je beton, dřevo apod.
  • Dokonce i vazby na vlhké, savé podklady bez základního nátěru
  • Prakticky bez zápachu
  • Vysoká odolnost
  • Bez rozpouštědel

Oblasti použití

Akrylový tmel Ceresit CS 11 Express je určen pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, dřevu. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Je velmi vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou. Ceresit CS 11 Express má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyrén. Jeho použití se doporučuje k vyplnění spár mezi rámy a izolačními deskami při zateplování budov. Ceresit CS 11 Express může být aplikován v interiéru i exteriéru, ale pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost. Čerstvě aplikovaný materiál je odolný povětrnostním vlivům. Zaschlý tmel je možno přetírat barvami, nebo přestěrkovat. Akrylový tmel CS 11 nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár nebo „pracujících“ trhlin. Nedoporučuje se použití v místech trvale zatížených vlhkostí.

Báze: akrylová disperze
Vzhled: pasta
Skladovatelnost: pasta
Vydatnost balení: 18 měsíců v suchém
a chladném prostředí
Vytvrzení: spára 6 x 6 mm: cca 15 m
spára 10 x 10 mm: cca 3 m
spára 20 x 20 mm: cca 1,5 m

 

Balení

280 ml plastová kartuše
1 p.j. = 12 ks

Dokumenty ke stažení