Popis produktu

Ceresit CM 29 MULTI EXPRESS

Rychletvrdnoucí lepidlo pro obklady a dlažbu, včetně velkoformátových, pochozí již po 3 hodinách

Vlastnosti

 • pochozí a spárovatelná již po 3 hodinách
 • vyrovnává nerovnosti podkladu do 20 mm přímo při lepení
 • možnost volby konzistence malty podle účelu zpracování - dávkování vody při míchání 6,5 - 8,0 litrů
 • pro balkóny, terasy a podlahová vytápění
 • pro kritické podklady, jako OSB desky a stávající obklady a dlažby
 • vytvrzuje bez tvorby smršťovacích trhlin
 • umožňuje rychlý postup prací
 • vhodné pro malé i velké formáty dlažby
 • plné zatížení po 24 hodinách

Oblasti použití


Díky rychlému nárůstu pevnosti a vytvrzování je lepidlo Ceresit CM 29 „Multi Express” vhodné zejména pro opravy a rekonstrukce, zvláště tam, kde je zvýšený nárok na rychlý postup prací. Lepidlo je pochozí a umožňuje spárování již po cca 3 hodinách od nalepení dlažby. CM 29 je určeno k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a přírodního kamene nenáchylného na probarvení na stabilních i kritických podkladech jako např. beton (stáří min. 3 měsíce), cementové potěry (stáří min. 28 dní), cementové a vápenocementové omítky (stáří min. 28 dní), podlahy s podlahovým vytápěním, schodiště, balkóny, terasy. Lepidlo je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. V interiéru dále na podklady, jako anhydrit, sádrové podklady, OSB desky, pórobeton, pevné malířské nátěry, stávající obklady a dlažba. Použití lepidla CM 29 „Multi Express“ je doporučováno pro opravné práce a rekonstrukce v objektech bytových i průmyslových, zvláště tam, kde je předpokládáno zvýšené zatížení podlah jako např. ve skladištích, výrobnách, prodejnách, školách, obchodech, nákupních centrech, restauracích apod. CM 29 je vhodné pro použití v kontaktu s pitnou vodou. V případě lepení přírodního kamene náchylného na probarvení doporučujeme vždy provést nejprve vlastní zkoušky vedoucí k ověření skutečnosti, zda lepidlo nezpůsobuje jeho probarvení. V případě jiného druhu podkladu a obkladů použijte jiné vhodné lepidla Ceresit. Výrobce zaručuje odpovídající vlastnosti při použití produktů v následujících systémových řešeních:

 • Ke spárování používejte spárovací hmotu Ceresit CE 40 Aquastatic a na podkladech kritických se zvýšeným mechanickým a chemickým zatížením (terasy, balkóny apod.) spárovací hmotu Ceresit CE 43 Grand’Elit.
 • Pro utěsnění proti vodě v interiéru použijte jednosložkové utěsnění Ceresit CL 51 a izolační pás Ceresit CL 152. Při utěsňování v exteriéru použijte dvousložkové utěsnění Ceresit CL 50 nebo těsnicí maltu Ceresit CR 166 a izolační pás Ceresit CL 152.
 • K celkovému utěsnění spár i obkladů a dlažby před poškozením vlivem vlhkosti doporučujeme povrch opatřit dodatečným nátěrem silikonové impregnace Ceresit CT 10.

 

Poměr míchání: 6,5 - 7,0 (8,0) l na 25 kg
Doba zpracování: do 60 min.
Spárování po: po 3 hod.  
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
Tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C
Orientační spotřeba (závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů nebo dlažby):
Velikost obkladů Hloubka zubů stěrky Spotřeba CM 29 MULTI EXPRESS                   [kg/m2]
do 10 cm 4 mm 1,7
do 15 cm 6 mm 2,3
do 25 cm 8 mm 2,9
do 30 cm 10 mm 3,5
více než 30 cm 12 mm 4,1

Balení:

25 kg

Produkt k dispozici od 04/2012

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Lepidlo CM 29 přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Nátěry nedostatečné nosné pevnosti musí být odstraněny. Sádrové/anhydritové nebo lakované nátěry (bez křídování, s dobrou přilnavostí) musí být mechanicky zdrsněny a zbaveny prachu. Před nanesením lepidla CM 29 na obklady zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu! Savé podklady by měly být ošetřeny podkladovým nátěrem Ceresit. Více viz technický list!

Míchání

Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu jej smíchejte elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 5 minut počkat (doba vyzrání) a poté směs znovu promíchat. V případě potřeby opatrně přidejte vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Zpracování

Lepidlo by mělo být používáno se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Při použití v interiéru musí být pokrytí zadní plochy obkladu lepidlem (kontaktní plocha) dosahovat alespoň 65 %. Při venkovním použití je vyžadováno minimální pokrytí 90 % (měla by být použita kombinovaná metoda pokládky, tj. dodatečně aplikujte tenkou vrstvu lepidla na zadní stranu obkladu). CM 29 je rychletuhnoucí – pamatujte na zkrácenou dobu zpracování a použitelnosti ve srovnání s normálně tuhnoucími lepidly na obklady. Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou; vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. CM 29 používejte pouze za sucha a při teplotách +5 °C až +30 °C.

Aplikační video

Systémové řešení pro lepení na existující obklady a dlažby