Popis produktu

Ceresit CL 51 EXPRESS 1-K

Jednosložková elastická těsnicí hmota pod keramické obklady a dlažbu v interiéru

Vlastnosti

  • vodotěsná a elastická
  • lepení obkladů už po 4 hodinách
  • překlenuje trhliny v podkladu
  • pro podlahová vytápění
  • na sěny i podlahy v interiéru

Oblasti použití

Hydroizolace CL 51 je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladů před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových (savých) i z kameniny na místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy a prádelny. Může být použita na cementové potěry, cementové a vápenno-cementové omítky, stejně jako pórobeton, anhydritové a sádrové podklady, podlahové vyrovnávací hmoty, sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité desky a OSB desky. Materiál je přímo připravený ke zpracování. Hydroizolace Ceresit CL 51 splňuje nároky pro izolace lehkého typu.

Technické informace

Barva: šedá
Hustota: 1,55 ± 10 % kg/dm³
Konzistence: pasta
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
Doba schnutí první vrstvy: cca 1,5 hod.
Doba schnutí druhé vrstvy: cca 2 hod.
Lepení obkladů: po cca 4 hod. od nanesení druhé vrstvy
Tahová přídržnost
(dle normy ČSN-EN 14891:2009)
- počáteční:
- po kontaktu s vodou:
- po tepelném stárnutí:
- po cyklickém zmrazování rozmrazování:
- po kontaktu s vápennou vodou:


≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
Vodotěsnost pod tlakem 0,15 MPa po 7 dnech
(dle normy ČSN-EN 14891:2009):
nepropustný
Schopnost přemostění trhliny
(dle normy ČSN-EN 14891:2009):
≥ 0,75 mm
Orientační spotřeba (dvě vrstvy): cca 1,1 kg/m2

Balení:

2 kg, 5 kg a 25 kg

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava

Zkontrolujte, zda je podklad suchý, pevný, nosný, rozměrově stabilní a čistý, zbavený látek způsobujících oddělení (např. separační činidla, volné částice, prach, výkvět, nečistoty). V případě potřeby na ně naneste podkladový nátěr CT 17, CT 19 nebo CN 94. Více viz technický list!

Aplikace – první vrstva

Přípravek CL 51 se aplikuje neředěný pomocí válečku z jehněčí kůže, štětce nebo nástřikem. Aby se vytvořila voděodolná ochranná vrstva, je nezbytné nanést alespoň dva nátěry s celkovou tloušťkou minimálně 0,5 mm (ohledně minimální tloušťky si přečtěte místní předpisy). Expanzní a hranové spoje musí být utěsněny těsnicí páskou CL 152. Na spoje stěn a podlahové odtoky použijte nástěnné a podlahové těsnicí pásy Ceresit. Těsnicí páska nebo pás se pokládají do první vrstvy a zapustí se druhým těsnicím nátěrem.

Aplikace – druhá vrstva

Po cca 2 hodinách lze aplikovat druhou vrstvu CL 51. Přibližně 4 hodiny po aplikaci druhé vrstvy je povrch připraven na nanesení certifikovaného lepidla, např. CM 29 nebo CM 17.