Popis produktu

Ceresit CF 43 Epoxidový vrchní nátěr

Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový ochranný nátěr na minerální povrchy

Vlastnosti

  • vysoká odolnost proti oděru
  • vysoká odolnost proti chemickému zatížení
  • snadné zpracování
  • paropropustný
  • lze nanášet i na mírné vlhké podklady
  • neobsahuje rozpouštědla

Oblasti použití

Dvousložkový epoxidový nátěr Ceresit CF 43 je určen pro ochranu minerálních povrchů, jako je beton, cementové potěry, samonivelační hmoty apod. v oblastech se zvýšeným mechanickým zatížením. Díky propustnosti vodních par lze nátěr použít i v oblastech vystavených trvalé vlhkosti, např. v suterénech, kde vlhkost podkladu nepřesahuje 6 % CM. CF 43 vytváří vysoce odolnou, snadno čistitelnou vrstvu a je vhodný zejména pro použití v garážích, vícepodlažních parkovištích, průmyslových budovách, skladech apod. Nátěr má vynikající přídržnost k betonu, zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost podkladu a vytváří estetický polomatný povrch. CF 43 umožňuje vytvoření hladké nebo protiskluzové vrstvy.

Technické informace

Barva: šedá RAL 7040
Hustota (A+B): 1,32 g/cm3
Poměr míchání: 100 hm. dílů složky A na 24 hm. dílů složky B
Doba zpracování: cca 30 min.
Propustnost vody                                   (dle ČSN EN 1504-2): 0,0285 kg/(m2 x h0,5);                                          stanovena mezní hodnota < 0,1 kg/(m2 x h0,5)
Odolnost proti úderu                             (dle ČSN EN 1504-2): třída I: ≥ 4 Nm
Přídržnost nátěru při odtrhové zkoušce (dle ČSN EN 1504-2): 4,6 MPa, porušení v betonovém podkladu 100 %; stanovená mezní hodnota 1,5 N/mm2
Odolnost proti oděru (zkouška dle Tabera) (dle ČSN EN 1504-2): 291,4 mg; stanovená mezní hodnota 3000 mg
Reakce na oheň: Bfl – s1
Reakce na oheň (dle ČSN-EN 13813): A2fl - s1

Balení:

15 kg

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Starší verze Prohlášení o vlastnostech naleznete ZDE.