Popis produktu

Ceresit CX 20 Montážní a opravná hmota

Rychletvrdnoucí montážní a opravná malta s prodlouženou dobou zpracování (20 min) pro přesnou instalaci komponentů a vyplňování trhlin

Vlastnosti

  • prodloužená doba zpracování (20 min.)
  • vysoká pevnost po vytvrzení
  • pro opravy betonových prvků
  • pro vyrovnání nerovností do 50 mm
  • na stěny i podlahy
  • pro interiér i exteriér
  • světlá barva

Oblasti použití

Ceresit CX 20 je vzhledem ke své prodloužené době použití (20 min.) vhodná pro širokou oblast použití:

  • montáže a osazování prvků z kovu, plastu, např. kotev, háků, skob, závěsů, instalačních prvků elektro (vedení, montážní krabice, skřínky, zásuvky), lemovacích a ukončovacích lišt, montážních průchodek a úchytů na podkladech, jako jsou beton, zdivo (cihlové, z betonových bloků, z pórobetonu), cementové potěry a omítky. V případě vyrovnání větších nerovností nebo montáže velkých a těžkých předmětů je důležité zajištění jejich stability do doby vytvrzení opravné hmoty.
  • vyrovnání nerovností od 5 do 50 mm ve zdivu a omítkách (např. instalačních rýh pro vedení vodo a elektroinstalací na stropech, stěnách i podlahách nebo prefabrikovaných dílech). Na vyrovnání větších nerovností musí být CX 20 smíchána s pískem v poměru 1:1.
  • rekonstrukce a opravy poškozených stavebních dílů z betonu, jako jsou panely, schodiště, sloupy apod., a opravy omítek.

Opravná hmota Ceresit CX 20 je voděodolná a mrazuvzdorná. Je možné ji použít na stěny i stropy, v interiéru i exteriéru. Použití produktu je doporučeno i v případě malých oprav na betonových (např. hrany schodů) a cementových površích. Ceresit CX 20 nezpůsobuje korozi kovových prvků. V případě utěsňování betonových konstrukcí nebo pro zamezení úniku vody doporučujeme použít montážní cement Ceresit CX 5. Pro ukotvení těžkých strojů a ocelových konstrukcí použijte montážní maltu Ceresit CX 15. Pro povrchové utěsnění vnitřní strany vodních nádrží doporučujeme použít produkty Ceresit CR 65 a Ceresit CR 166. V případě kotvení předmětů do kamene náchylného na barevné změny doporučujeme nejprve provést vlastní zkoušky.

Technické informace

Báze: směs cementu s minerálními plnivy a modifikátory
Sypná hmotnost: cca 1,41 kg/dm3
Poměr míchání CX 20 s vodou: cca 1,0 l vody na 5 kg CX 20
Doba zpracování: cca 20 min.
Pevnost v tlaku/tahu dle ČSN EN 12190:1999:

- bez přidání písku:


- při přidání písku:po 6 hod. ≥ 15,0 N/mm2
po 24 hod. ≥ 17,0 N/mm2
po 28 dnech ≥ 33,0 N/mm2
po 28 dnech ≥ 28,0 N/mm2
Pevnost v ohybu dle ČSN EN 1015-11:2001:

- bez přidání písku:


- při přidání písku:po 6 hod. ≥ 2,5 N/mm2
po 24 hod. ≥ 3,5 N/mm2
po 28 dnech ≥ 4,2 N/mm2
po 28 dnech ≥ 4,0 N/mm2
Kapilární absorpce, kg/m2∙h 0.5
dle ČSN EN 13057:2004:

≤ 0,5 N/mm2
Přídržnost k podkladu (beton) po 28 dnech
dle ČSN EN 1542:2000:

≥ 1,5 N/mm2
Pevnost ve střihu
dle ČSN EN 15184:2006:

≥ 45 N/mm2
Obsah chloridových iontů dle ČSN EN 1015-17:2002 +A1:2005:

≤ 0,05%
Orientační spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu

Balení:

5 kg

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Aplikační video

 

Hydroizolace základů – zemní vlhkost a hydroizolační cementový systém pod tlakem