Popis produktu

Ceresit CT 87

Speciální tenkovrstvá malta k lepení desek z polystyrénu nebo minerální vlny a k následnému zhotovení armovací vrstvy vyztužené síovinou se skelným vláknem v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

Vlastnosti

  • 2 v 1 – nevyžaduje penetraci před aplikací omítky
  • paropropustná
  • flexibilní
  • vyztužená mikrovlákny
  • výrazně nižší spotřeba
  • vysoce mechanicky odolná
  • odolná vůči povětrnostním vlivům
  • odolná vůči prudkému vyschnutí a vzniku trhlin

Oblasti použití

Je určena k lepení desek z polystyrénu a minerální vlny a následné zhotovení tenkých vrstev vyztužených armovací sítí v systémech zateplení budov. Ceresit CT 87 je součástí kontaktních systémů zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS).

Technické informace

Spotřeba:
 

- lepení polystyrenových desek:

cca 4,0 kg/m²

- výztužná vrstva (na polystyrenu):

cca 3,0 kg/m²

- lepení desek z minerální vlny:

cca 4,5 kg/m²

- výztužná vrstva (na vlně):

cca 4,0 kg/m²

Balení

25 kg papírový pytel

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladu

Lepení izolačních desek: CT 87 má velmi dobrou přídržnost na všech pevných, nosných, čistých, suchých podkladech, jako např. zdivo, omítky, mozaiky a betony, které neobsahují tuky, živice, pyly nebo jiné oddělující substance snižující přídržnost. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem Ceresit CT 99. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Silně savé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 a nechte schnout min. 2 hodiny. Přídržnost podkladu ověřte nalepením kostek polystyrenu o rozměrech cca 10 x 10 cm na několika místech a po 4 - 7 dnech je ručně odtrhněte. Podklad je k dalšímu zpracování vhodný tehdy, jestliže k odtržení dojde ve vzorku polystyrénu.

Provedení vyztužující vrstvy: Po vytvrzení CT 87 (cca po 2 dnech) nerovnosti desek přebruste brusným papírem, důkladně odstraňte prach a upevněte odpovídajícím počtem a typem talířových natloukacích hmoždinek.

Zpracování

Ceresit CT 87 vsypte do čisté studené vody a rozmíchejte na hladkou hmotu bez hrudek, počkejte 5 minut a opět promíchejte.

1) Lepení izolačních desek: Připravenou maltu CT 87 naneste po obvodu lepené desky pásem o velikosti cca 3 - 4 cm a vytvořte několik terčů v ploše desky o průměru cca 8 cm. Při lepení izolačních desek z minerální vlny je nutno před nanesením lepicí malty desku po celé ploše přestěrkovat tenkou vrstvou lepicí malty nataženou pomocí nerezového hladítka. Desku přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem dlouhou latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinatost. Desky skládejte na doraz, bez mezer a spár, dodržujte vazbu jako u zdiva, tzn. tak, aby svislá spára nikde neprobíhala. Správně nanesená malta by měla při stlačení pokrýt min. 40 % povrchu desy. Při rovných a hladkých podkladech naneste maltu pomocí zubové stěrky s velikostí zubů cca 10-12 mm. Desky skládejte nadoraz, bez mezer a spár, dodržujte vazbu jako při zdivu, tzn. tak, aby svislá spára nikde nepřebíhala.

2) Zapracování vyztužující tkaniny: Rozmíchanou maltu naneste zubovou stěrkou o velikosti zubů 10-12 mm na povrch izolačních desek. V případě použití desek z minerální vlny je nutno nejprve celý povrch desek přestěrkovat maltou CT 87 za použití rovnéhonerezového hladítka. Do takto připravené vrstvy vtlačte pomocí nerezového hladítka armovací tkaninu s dodržením přesahu jednotlivých pruhů tkaniny minimálně 10 cm. Povrch vyhlate tak, aby rastr armovací tkaniny nebyl viditelný. CT 87 je možné nanášet i strojově.