Popis produktu

Ceresit CE 35 Super

Cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro spáry s šířkou od 4 do 15 mm

Vlastnosti

  • univerzální použití
  • voděodolná
  • mrazuvzdorná
  • pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Pro spárování obkladů a dlažby z keramiky, skla a kameniny (vyjma mramoru), všude tam, kde není vyžadována vodotěsnost ani chemická odolnost spár (např. bazény, nádrže apod.). Malta je vhodná pro spárování podhledového zdiva a obkladových pásků obvzáště tam, kde šířka spár přesahuje 5 mm. Z praktického hlediska se doporučuje pro spárování podlah, případně obkladů v exteriéru používat spárovací hmoty v barvě šedé. Spárovací hmota CE 35 splňuje požadavky normy ČSN-EN 13888:2009 – třídy CG 1 (normální spárovací malta).

Technické informace

Poměr míchání:
- konzistence polotekutá:

- konzistence plastická:

- konzistence zavlhlá:

cca 1,1 l vody na 5 kg
cca 5,5 l vody na 25 kg
cca 0,8 l vody na 5 kg
cca 4,0 l vody na 25 kg
cca 0,5 l vody na 5 kg
cca 2,5 l vody na 25 kg
Teplota zpracování: od +5 °C do +25 °C
Doba zpracování: do 2 hod.
Pochozí po: 24 hod.
Odolnost proti oděru: ≤ 2000 mm³
Pevnost v ohybu:
- po uložení za sucha:
- po vystavení cyklům zmrznutí a roztátí:

≥ 2,5 N/mm2

≥ 2,5 N/mm2
Pevnost v tlaku:
- po uložení za sucha:
- po vystavení cyklům zmrznutí a roztátí:

≥ 15 N/mm2

≥ 15 N/mm2
Smrštění: ≤ 3 mm/m
Nasákavost:
- ve vodě po 30 min.:
- ve vodě po 240 min.:

≤ 5 g ≤ 10 g
Tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C

Balení:

25 kg

Výrobek odpovídá normě ČSN EN 13888:2009: třídy CG1, splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava a smíchání

Lepidlo musí dostatečně ztuhnout a zaschnout a spáry nesmí obsahovat zbytky lepidla a nečistoty. Nasypte požadované množství CE 35 do kbelíku s čistou vodou – použijte správný směšovací poměr s vodou uvedený na obalu. Směs promíchejte elektrickým míchadlem, dokud nezískáte homogenní hmotu bez hrudek. Nechejte ji 3 minuty odstát a poté ji znovu promíchejte.

Zpracování

Spárovací hmotu naneste spárovací stěrkou na stěnu nebo podlahu tak, aby byly spoje zcela vyplněny.

Čištění

Po počátečním ztuhnutí spárovací hmoty (zkouška prstem) očistěte plochu otřením mokrou houbou a malým množstvím vody. Druhé čištění byste měli provést diagonálními pohyby čistou vodou.