Popis produktu

Ceresit CM 25 WHITE FLEX

Bílé, tenkovrstvé, rychletvrdnoucí, flexibilní lepidlo pro lepení skleněných mozaik a obkladů ze skla.

Vlastnosti

  • vysoká okamžitá přilnavost
  • bílá barva
  • rychletvrdnoucí - spárování již po 3 hod.
  • velmi jemná – vhodná pro mozaiky
  • voděodolné a mrazuvzdorné
  • pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Pro lepení obkladů, dlažby a mozaik ze skla, keramiky i kameniny, všech druhů mramoru, světlých vápenců a hrubokrystalického kamene, izolačních desek na stabilních i kritických podkladech, jako jsou: beton, cementové potěry, cementové i vápeno-cementové omítky. Je vhodné pro lepení obkladů a dlažeb tam, kde je vyžadován rychlý postup prací. Vlastnosti lepidla umožňují lepení obkladů a dlažeb na podkladech, jako jsou např.: montážní, dřevotřískové a OSB desky, podlahy s podlahovým vytápěním, schodiště, balkóny, terasy, bazény a fasády. Použití v interiéru i exteriéru.

Barva: bílá
Poměr míchání
- pro stěny:
- pro podlahy:

cca 6,0 l vody na 20 kg
cca 6,4 l vody na 20 kg
Teplota pro zpracování: od +5 °C do +30 °C
Doba úvodního zrání: cca 5 min.
Doba zpracování: do 45 min.
Otevřená doba: přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 po dobu min. 20 min.
Sesouvání: ≤ 0,1 mm
Spárování po: cca 3 hod.
Přídržnost
- počáteční:
- po ponoření do vody:
- po tepelném zatížení:
- po mrazících cyklech:

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
Tepelná odolnost: od –30 °C do +70 °C

 

Balení:

20 kg

Výrobek splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 12004:2008: třídy C2FT, a je v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Lepidlo CM 25 přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Nátěry nedostatečné nosné pevnosti musí být odstraněny. Sádrové/anhydritové nebo lakované nátěry (bez křídování, s dobrou přilnavostí) musí být mechanicky zdrsněny a zbaveny prachu. Před nanesením lepidla CM 25 na obklady zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu! Savé podklady by měly být ošetřeny podkladovým nátěrem Ceresit. Více viz technický list!

Míchání

Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu jej smíchejte elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 5 minut počkat (doba vyzrání) a poté směs znovu promíchat. V případě potřeby opatrně přidejte vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Zpracování

Lepidlo by mělo být používáno se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Při použití v interiéru musí být pokrytí zadní plochy obkladu lepidlem (kontaktní plocha) dosahovat alespoň 65 %. Při venkovním použití je vyžadováno minimální pokrytí 90 % (měla by být použita kombinovaná metoda pokládky, tj. dodatečně aplikujte tenkou vrstvu lepidla na zadní stranu obkladu). CM 25 je rychletuhnoucí – pamatujte na zkrácenou dobu zpracování a použitelnosti ve srovnání s normálně tuhnoucími lepidly na obklady. Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou; vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. CM 25 používejte pouze za sucha a při teplotách +5 °C až +30 °C.