Popis produktu

Ceresit BT 26 Předběžný nátěr "ALLWETTER"

Vodou ředitelný živičně-kaučukový penetrační nátěr pro těsnicí pásy

Vlastnosti

  • zpracovatelný až do -5 °C
  • pro vlhké a chladné podklady
  • silně přilnavý
  • rychle schnoucí
  • bez zápachu

Oblasti použití

Pro penetraci podkladů při lepení a pokládce samolepicích za studena zpracovatelných těsnicích pásů Ceresit BT 21. Použití v interiéru a exteriéru. Pro všechny nasákavé, minerální podklady jako např. beton, omítky, pórobeton, zdivo z vápenopískových cihel s plnou spárou. Jako adhezní můstek při opravách stávajících bitumenových podkladů a při lepení na extrudované polystyrénové desky.

Technické informace

Hustota: 1,13 kg/l
Odolnost proti teplotě (vytvrzený): - 25 °C až +120 °C
Odolnost proti mrazu: - 5 °C
Poměr míchání:
BT 26 : voda:

1 : 1 podle objemových dílů
neředěný viz. technický list
Teplota při zpracování: - 5 °C až +30 °C
Doba prosychání: uvedené hodnoty jsou směrodatné avšak závisí na skutečných objektivních a klimatických podmínkách
Odolnost proti dešti: po cca 1 - 3 hod.
Spotřeba: podle použití cca 150 - 300 g koncentrátu/m²

Balení:

5 kg

Dokumenty ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladů

Podkladový nátěr Ceresit BT 26 "ALLWEATHER" používejte pouze na rovném, pevném, nosném, čistém, suchém nebo mírně vlhkém podkladu. Okartáčujte stávající nosný živičný podklad a zbavte jej prachu. Velmi důkladně odstraňte z výstupků podkladové desky a čelní strany podkladové desky nečistoty a přebytečnou maltu. Při nízkých teplotách se ujistěte, že na podkladu není led.

Zpracování

Před použitím smíchejte podkladový nátěr Ceresit BT 26 "ALLWEATHER" důkladně s vodou v objemovém poměru 1 : 1. Použijte elektrické míchadlo. Zředěný podkladový nátěr lze používat při teplotách až do +5 °C. Při nižších teplotách (až do 0 °C) používejte nátěr BT 26 neředěný. V případě hrubých pórovitých povrchů, např. pemza a duté tvárnice či pórobeton, musí být podkladový nátěr vždy používán neředěný. K aplikaci dostatečného a jednotného nátěru použijte malířskou štětku. Nátěr BT 26 je také vhodný pro strojovou aplikaci bezvzduchovým nástřikem. Kontaktujte nás a my vám doporučíme vhodné stříkací pistole. Před nanesením vodotěsné membrány BT 21 "ALLWEATHER" se ujistěte, že podkladový nátěr zcela zaschl. Vždy zkontrolujte, zda k podkladu dostatečně přilnul. Za tímto účelem položte pás BT 21 (cca 5 × 10 cm) na podklad s podkladovým nátěrem, přitlačte jej a znovu odlepte. Pokud se s pásem odlepí více než 30 % podkladového nátěru, ještě dostatečně nezaschl. Doba schnutí závisí na konkrétních místních podmínkách, např. vlhkosti povrchu, relativní vlhkosti vzduchu a teplotě. Příslušné doby schnutí jsou uvedeny v „technických údajích“. Odstraňte přebytečný podkladový nátěr vodou, dokud je materiál stále čerstvý.